Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Sportu w Zduńskiej Woli kadencji 2024 – 2029

W związku z planowanym powołaniem Rady Sportu w Zduńskiej Woli – organu doradczego i opiniodawczego funkcjonującego przy Prezydencie Miasta Zduńska Wola, organizacje i instytucje realizujące na terenie miasta Zduńska Wola zadania w zakresie kultury fizycznej mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Sportu w Zduńskiej Woli w terminie do 27 maja 2024 r. na druku stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 192/24 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Sportu w Zduńskiej Woli kadencji 2024 – 2029.

Zgłoszenia podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania ww. organizacji lub instytucji można składać w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego 12 lub elektronicznie na adres: urzad_miasta@zdunskawola.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

Pobierz: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Sportu w Zduńskiej Woli (2024-2029)

Inne komunikaty

Uwaga na oszustów na „Czyste powietrze”

Uwaga na oszustów powołujących się na współpracę z Urzędem Miasta Zduńska Wola. Przekonują do podpisania umowy, z której trudno się potem wyplątać, a jej zerwanie obwarowują wysoką karą. Miasto nie prowadzi żadnej takiej akcji.

Jak dotrzeć do swojego radnego?

Jak skontaktować się z miejskim radnym? Można to zrobić przez służbowy adres mailowy, jaki ma każdy radny Rady Miasta Zduńska Wola. W ten sposób sprawa mieszkańca dotrze bezpośrednio do jego przedstawiciela w samorządzie.

I sesja Rady Miasta Zduńska Wola

I sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych

Zaczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści mogą już rejestrować się na internetowym portalu, gdzie powinni złożyć swój wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy nowej szkoły. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 potrwa do 21 maja.

Przejdź do treści