Logo Miasta Zduńska Wola

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji ds. Budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2024

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola w związku z Uchwałą nr XLIX/806/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 kwietnia 2022 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2992) ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2024 rok.

 1. Do zadań Komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola należy:
  1. sporządzenie listy projektów przyjętych i odrzuconych, tj. zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania: w terminie do dnia 7 września 2023 r.,
  2. opiniowanie zasadności odwołań złożonych przez wnioskodawców, których projekty zostały odrzucone: w terminie do dnia 21 września 2023 r.,
  3. przeprowadzenie głosowania: w terminie od dnia 25 września do dnia 12 października 2023 r.,
  4. ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania: w terminie od dnia 13 października 2023 r. do dnia 19 października 2023 r.
 2. Zgłoszenia do udziału w pracach Komisji należy dokonać do dnia 19 czerwca 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Stefana Złotnickiego 12.
 3. W pracach Komisji może uczestniczyć maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych – o zakwalifikowaniu do Komisji decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Załączniki:

Inne komunikaty

Kampania społeczna: SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ!

Ruszyła 4. edycja kampanii pod hasłem „Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!”, mająca na celu uświadomienie o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Zduńska Wola decyduje

Dziesiąta edycja zduńskowolskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystartowało głosowanie na pomysły zgłoszone przez mieszkańców

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści