Ogłoszenie

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2022

Na podstawie § 6 pkt 2 Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola w roku 2022.

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie:

od 15 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12.

Prezydent Miasta informuje, że będzie wnioskował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie realizacji Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola w roku 2022.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola,
Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska – ul. Stefana Złotnickiego 3, pok. 501,
tel. 43 825 02 37.

 

PREZYDENT MIASTA

KONRAD POKORA

Inne komunikaty

Przejdź do treści