Ogłoszenie

Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Mieście Zduńska Wola w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE
KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
W MIEŚCIE ZDUŃSKA WOLA

W związku z niedoborem rachmistrzów w Mieście Zduńska Wola w stosunku do liczby rekomendowanej, dnia 25 maja 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 ze zm.),

Prezydent Miasta Zduńska Wola – Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Zduńska Wola

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – zwanego dalej NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 25 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Przejdź do treści