Logo Miasta Zduńska Wola

Ogłoszenie o dofinansowaniu zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2022

WFOŚiGW

Zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Polsce wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032.

Miasto chcąc wspierać mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy zwrócili się z prośbą do Prezydenta Miasta Zduńska Wola o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie zadania polegającego na „Demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2022”.

Powyższe zadanie jest planowane do realizacji dla 20 posesji na terenie Miasta Zduńska Wola w tym 15 posesji zakwalifikowano do transportu i unieszkodliwienia pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych (szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest to 27,150 Mg) a 5 posesji zakwalifikowano do demontażu, transportu i unieszkodliwienia pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych (szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest to 5,92 Mg).

W wyniku realizacji programu poprzez udzielenie mieszkańcom pomocy finansowej w roku 2022 z terenu miasta planuje się usunięcie około 33,070 Mg wyrobów zawierających azbest.

Realizacją zadania zajmuje się firma która została wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) tj. firma REVOL Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą ul. Senatorska 21 lok. 30-31;  93-192 Łódź, NIP: 7292726083.

Prezydent Miasta Zduńska Wola dnia 10 sierpnia 2022 r. podpisał umowę na dofinansowanie ww. zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Planowany koszt całkowity zadania: 20 144,50 zł

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 13 384,00 zł

Planowane środki własne Miasta Zduńska Wola: 6 760,50 zł

Link do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl (https://www.wfosigw.lodz.pl).

wz. PREZYDENTA MIASTA

Paweł Szewczyk

Zastępca Prezydenta

Inne komunikaty

Kampania społeczna: SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ!

Ruszyła 4. edycja kampanii pod hasłem „Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!”, mająca na celu uświadomienie o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Zduńska Wola decyduje

Dziesiąta edycja zduńskowolskiego Budżetu Obywatelskiego. Wystartowało głosowanie na pomysły zgłoszone przez mieszkańców

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści