Od sierpnia nowe stawki za odpady

1 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie nowa uchwała Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Według zapisów Uchwały zmianie ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– od 1 sierpnia 2020 r. miesięczna stawka będzie wynosić 28,00 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotności stawki podstawowej czyli kwotę 56,00 zł.

Każdy mieszkaniec miasta jest zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą zadeklarować kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, dzięki czemu będą zwolnieni z części opłaty w kwocie 2,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu należy złożyć nową deklarację w Biurze Dochodów lub przez ePuap.

Uchwała – wysokość stawki

Uchwała – wzór deklaracji 1-2

Uchwała – wzór deklaracji 3-6

Inne artykuły

Przejdź do treści