Od 9 sierpnia można składać wnioski o dotacje na wymianę pieców

W piątek 9 sierpnia o godz. 7:30 rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o dotacje na wymianę starych pieców węglowych. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta (budynek nr 2) przy ul. Złotnickiego 12. Niżej znajdziecie Państwo obowiązujące formularze wniosków, które należy wydrukować, wypełnić i złożyć w urzędzie. Wydrukowane formularze można również odebrać w Kancelarii Urzędu lub w Biurze Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska, budynek nr 5, pokój 502.

UWAGA! To jest archiwalny artykuł.

Aktualne informacje o programie znajdziesz na tej stronie.


Kto może wystąpić o dotację?

Program adresowany jest do mieszkańców Zduńskiej Woli. Wniosek złożyć mogą osoby i podmioty, które dysponują prawem własności, współwłasności lub użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w naszym mieście, w której zainstalowano piec węglowy. Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji:

  • Osoby fizyczne
  • Wspólnoty mieszkaniowe
  • Przedsiębiorcy
  • Osoby prawne
  • Jednostki sektora finansów publicznych
  • Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na co można przeznaczyć dotację?

  1. Dotację możesz przeznaczyć na wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w postaci kotłów na biomasę lub gaz płynny.
  2. Dotację możesz także wykorzystać na wymianę starych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub podłączenie do sieci gazowej, wraz z wymianą kotłów.

Kotły kupowane za dofinansowanie muszę być nowe, spełnić wymagane normy i być dopuszczone do obrotu i użytkownika na terenie Polski.

Jaka jest wysokość dotacji?

Maksymalna dotacja to 5.000 zł. Nie może ona stanowić więcej niż 50% kosztów inwestycji. Przykład: Jeśli kocioł gazowy kosztuje 11.000 zł, to 5.000 zł wydajesz z dotacji, a 6.000 dopłacasz sam. Dotacja stanowi ok. 45% wartości inwestycji, a więc zgodnie z wymogiem nie przekracza 50%.

Co zrobić, by ubiegać się o dotację?

By ubiegać się o dotację, należy wypełnić wniosek oraz załączniki. Uprościliśmy wniosek do minimum, by jego wypełnienie nie stanowiło problemu. W Urzędzie Miasta uruchomimy dyżur pracownika, który odpowie na Twoje pytania.

Jak oceniane będą wnioski?

Wnioski oceniane będą według kolejności zgłoszeń. W budżecie na rok 2019 zabezpieczyliśmy na dopłaty 0,5 mln zł, co oznacza, że dotację otrzyma 100 wnioskodawców, dzięki czemu zlikwidujemy 100 kopciuchów. Wnioskodawcy będą musieli zakończyć inwestycję do 20 listopada 2019 r.

Jaki jest tryb wypłaty dofinansowania?

Osoba lub podmiot, którego wniosek został zaakceptowany, podpisuje z miastem umowę. Następnie dokonuje wymiany pieca i przedkłada ustaloną dokumentację potwierdzającą zrealizowanie inwestycji (m.in. fakturę VAT za zakup nowego kotła czy umowę z dostawcą ciepła). Inwestycję wymiany pieca finansuje wnioskodawca, a miasto zwraca mu przyznaną kwotę dofinansowania.

Czy program będzie kontynuowany w 2020 r.

Zamierzamy kontynuować program dopłat również w 2020 r. i chcemy zabezpieczyć na jego cel większą kwotę. Kto nie uzyska dofinansowania w tym roku, będzie mógł złożyć ponownie wniosek w roku przyszłym.

Inne artykuły

Przejdź do treści