Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2018

Szanowni Państwo,

przedstawiam Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2018.

Jest on sprawozdaniem z działań Prezydenta Miasta Zduńska Wola w roku poprzednim. Obowiązek jego opracowania wprowadziła nowela ustawy samorządowej z 11 stycznia 2018 r. Jest on zatem, w takiej formie, prezentowany po raz pierwszy. Jest również raportem szczególnym, gdyż dotyczy roku wyborczego, podczas którego, decyzją zduńskowolan, zmieniły się władze samorządowe miasta. W Zduńskiej Woli nie jest to jednak absolutnie pierwsze opracowanie tego typu. Samorząd terytorialny ma tu bowiem piękną historię. Już w kwietniu 1939 r. ówczesny burmistrz Zduńskiej Woli Tadeusz Szaniawski stan spraw miejskich przedstawiał kompleksowo w liście „Do Obywateli miasta Zduńskiej ­Woli”. Natomiast po roku 1990, w latach odrodzonego samorządu terytorialnego, w mieście wydawany był „Miejski Informator Gospodarczy”, który również całościowo opisywał wszystkie obszary działalności samorządowców.

To przywilej prezydenta miasta, że może przedstawić mieszkańcom ­ opinii publicznej raport o stanie naszego miasta. O środkach finansowych, którymi gospodarujemy tak, aby zapewnić ciągły rozwój, o wykonanych i planowanych inwestycjach, które tego rozwoju są gwarantem, o tym ilu nas jest – zduńskowolan – ilu nas się rodzi, ilu umiera. Piszemy tu o tym, jakimi dokumentami strategicznymi kierujemy się w codziennej pracy i jaki jest stopień ich realizacji. Podajemy informacje na temat uchwał podejmowanych przez Radę Miasta Zduńska Wola, zarówno ich liczby, jak i obszarów życia miasta, których dotyczyły. Gros z nich dotyczyło gospodarki finansowej, ale radni zajmowali się również nieruchomościami miejskimi, opieką społeczną, edukacją i wieloma innymi tematami, których szczegółowy opis znajdziecie Państwo w rozdziale sprawy administracyjne.

Zwracam Państwa uwagę szczególnie na temat budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Jest mu poświęcony rozdział sprawy obywatelskie. Przypomina raz jeszcze, jakie projekty zgłaszaliśmy i które z nich zyskały nasze najszersze poparcie. Dzisiaj wszystkie one są już realizowane. Budżet obywatelski, jak żadne inne narzędzie kreowania polityki rozwoju miasta, pokazuje w którym kierunku zmierzają potrzeby i preferencje mieszkańców. Dlatego naszą szczególną troską jest dbanie o wysoką jakość procedur, według których wybierane są projekty do realizacji oraz przeznaczanie odpowiedniej puli środków finansowych.
Dla mnie jest to znakomite miejsce również do złożenia podziękowań i przekazania wyrazów szacunku dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta Zduńska Wola
Konrad Pokora

 

Pobierz:

Przejdź do treści