Montujemy latarnie LED

Niemal trzy tysiące nowych energooszczędnych świetlówek LED zastąpi sodowe lampy na zduńskowolskich latarniach. Wymiana przyniesie budżetowi miasta potężne oszczędności w opłatach za prąd.

 

Z ulic usuwamy stare i wyeksploatowane, a co za tym idzie awaryjne i energochłonne oprawy sodowe. Zastąpi je ponad 2700 nowoczesnych lamp LED. – Na 2668 słupach dokonamy zamiany starych opraw, natomiast 78 zamontujemy w zupełnie nowych lokalizacjach. To odpowiedź na informacje od mieszkańców, którzy wskazywali miejsca wymagające doświetlenia – mówi Kamila Piotrowska, zastępca dyrektora Biura Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta. 

 

Osiemnaście nowych latarni pojawi się na modernizowanej ul. Borowej. Oświetlenia doczeka się również nieutwardzony odcinek ul. Moniuszki. Dodatkowe oprawy urząd zamontuje także m.in. na ul. Świerkowej, Grabowej, Iglastej, Jagodowej, Jałowcowej, Opiesińskiej czy Wschodniej. Inwestycje jest realizowana równomiernie na terenie całego miasta. Po jej zakończeniu 80 proc. latarni w Zduńskiej Woli będzie wyposażonych w nowoczesne świetlówki LED. 

 

Zależy nam na jak najszybszej realizacji projektu. Efektem modernizacji oświetlenia będą bowiem dużo niższe rachunki za prąd. – Spodziewamy się zmniejszenia zużycia energii elektrycznej aż o 70 proc. w skali roku – wylicza Kamila Piotrowska. Dzisiaj wszystkie uliczne lampy w Zduńskiej Woli zużywają w ciągu roku ponad 1741 MWh energii elektrycznej. Po modernizacji będzie to tylko 482 MWh. Jest też wymierny efekt ekologiczny – mniejsza emisja dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu, taże spadek emisji pyłów. 

 

Na tę największą od lat modernizację oświetlenia dróg w Zduńskiej Woli pozyskaliśmy 2,6 mln zł finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu SOWA.

Przejdź do treści