Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej

Projekt pn. Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A w Zduńskiej Woli.


Nr projektu: RPLD.04.02.02-10-019/19
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.04.02.02-10-0019/19-00

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  2.142.222,11 zł   
Dofinansowanie krajowe z budżetu państwa 201.368,89 zł   
Wkład własny miasta Zduńska Wola 2.624.212,95 zł   

Termin realizacji projektu

 • rozpoczęcie – 1 czerwca 2020 r.
 • zakończenie – 30 grudnia 2022 r.

Cele projektu

 1. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Zduńskiej Woli.
 2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych substancji szkodliwych dla środowiska.
 3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych budynków na energooszczędne.

Opis projektu

Projekt obejmuje termomodernizację budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A. Zakres prac objętych projektem obejmuje:

 • wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
 • wykonanie izolacji poziomej,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ocieplenie budynków wraz z pracami towarzyszącymi
 • remonty balkonów,
 • adaptacja pomieszczeń w parterze oficyny Plac Wolności 28 na komórki lokatorskie
 • rozbiórka pieców węglowych
 • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • prace rozbiórkowe – wyburzenie istniejących budynków gospodarczych oraz garaży,
 • zagospodarowanie terenu przyległego do budynków : utwardzenia oraz nasadzenia,
 • wykonanie wiat śmietnikowych oraz małej architektury: ławki, kosze na śmieci,
 • nasadzenie zieleni.

Aktualności

Rozpoczęcie realizacji projektu

UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

8 października 2020 roku, po przeprowadzeniu postępowanie o zamówienie publiczne, zawarte zostały umowy na termomodernizację budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 1. Umowa Nr 570/IM/2020 dotyczy budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26 i 28 – 2.277.729,91 zł brutto, w tym:
  1. budynek przy ul. Sieradzkiej 26 – 734.959,12 zł
  2. budynek przy ul. Sieradzkiej 28 – 1.542.766,79 zł
 2. Umowa Nr 571/IM/2020 dotyczy budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 30, 32 i 32A – 2.371.775,85 zł, z tego
  1. budynek przy ul. Sieradzkiej 30 – 1.330.895,27 zł
  2. budynek przy ul. Sieradzkiej 32 – 373.661,39 zł brutto
  3. budynek przy ul. Sieradzkiej 32A – 667.219,19 zł brutto

Termin zakończenia prac zgodnie z umową – 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy

NADZÓR INWESTORSKI

26 listopada 2020 roku zawarta została umowa Nr 611/IM/2020 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A w Zduńskiej Woli”
Usługę nadzoru pełnić będzie konsorcjum firm :
MBI Sp. z o.o z siedzibą we Włocławku, ul. Wojskowa 11
AMP Sp. z o.o z siedzibą we Włocławku, ul. Barska 44
Wartość usługi – 47.970,00 zł brutto.


Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane

23 lipca 2020 r. Miasto Zduńska Wola ogłosiło przetarg nieograniczony na roboty budowlane, które będą wykonywane w ramach termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A. Szczegóły postępowania w ramach zamówień publicznych znajdziecie Państwo TUTAJ. Termin składania ofert minie 7 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00.


Galeria

ul. Sieradzka 26

ul. Sieradzka 28

ul. Sieradzka 30

ul. Sieradzka 32

ul. Sieradzka 32A

 

Przejdź do treści