Budowa sali gimnastycznej wraz z kuchnią, szatnią i jadalnią przy Szkole Podstawowej nr 5

Zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zduńskiej Woli” jest realizowane przez Miasto Zduńska Wola przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


3 grudnia 2018 roku została zawarta pomiędzy Miastem Zduńska Wola i Ministerstwem Sportu i Turystyki umowa Nr 2018/0868/1056/SubA/DIS/SP o dofinansowanie projektu kwotą 2.500.000 zł.
Budynek jest realizowany zgodnie z umową Nr 728/RI/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku przez firmę Dom Jaracz Sp. z o.o sp. k. ze Zduńskiej Woli. Wartość robót budowlanych wynosi 13.646.850,00 brutto.

Termin zakończenia zadania – 31 lipca 2020 roku.

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

  1. Budowę Sali gimnastycznej
  2. Budowę szatni, kuchni i jadalni
  3. Budowę parkingu
  4. Budowę przyłączy energetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej
  5. Budowę dwóch boisk zewnętrznych z odwodnieniem
  6. Budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego
  7. Budowę drogi pożarowej
  8. Budowę ogrodzenia
  9. Małą architekturę
  10. Wyposażenie

Stan przed rozpoczęciem inwestycji

Przejdź do treści