Przebudowa ulicy J.T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli

Miasto Zduńska Wola realizuje zadanie pn. „Przebudowa ulicy J.T. Dybowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli” przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.


Zadanie obejmuje:

 • w zakresie ulicy J.T. Dybowskiego:
  a)    przebudowę ulicy J.T. Dybowskiego o długości 198,80 m w zakresie jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zjazdów do posesji,
  b)    budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej o długości 169 m
  c)    przebudowę węzła wodociągowego na skrzyżowaniu z ul. Kobusiewicza,
  d)    przełożenie wysokościowe istniejących przyłączy wod.-kan. PVC fi 160 długości 7,90 m, hydrant pożarowy podziemny fi 80 (usunięcie kolizji),
  e)    likwidację istniejącego sięgacza kd DN 400 do ul. J.T. Dybowskiego długości 16,25 m
 • w zakresie ul. J. Szaniawskiego:
  a)    przebudowę ulicy J. Szaniawskiego o długości 248,80 m w zakresie jezdni, chodnika oraz zjazdów do posesji,
  b)    budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej długości 135 m,
  c)    przebudowę węzła wodociągowego na skrzyżowaniu z ul. Kobusiewicza,
  d)    przełożenie wysokościowe istniejących przyłączy wod.-kan. PVC fi 160 długości 20,2 m, z rur PE fi 32-50 długości 7,8 m (usunięcie kolizji),
  e)    przebudowę sieci wodociągowej o długości 78,10 m

Wykonawcą zadania jest firma HYDROMAK Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli.

Termin zakończenia prac zgodnie z umową o dofinansowanie – 31 lipca 2020 r.

Całkowita wartość Zadania: 1 816 800,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 869 019,00 zł

Przejdź do treści