Budynek administracyjno-szatniowy na Stadionie Miejskim

Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim w Zduńskiej Woli jest realizowane przez Miasto Zduńska Wola przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


3 grudnia 2018 roku została zawarta pomiędzy Miastem Zduńska Wola i Ministerstwem Sportu i Turystki umowa Nr 2018/0869/1056/SubA/DIS/SP o dofinansowanie projektu kwotą 2.499.000 zł.

Budynek jest realizowany zgodnie z umową Nr 1125/RI/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku przez firmę Specjalistyczny Zakład Robót budowlanych Janusz Baś z Grabowca. Wartość robót budowlanych wynosi 8.549.700 brutto.

Termin zakończenia – 31 października 2020 roku.

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach:

 • etap I – segment A – termin zakończenia do 29 lutego 2020 roku
 • etap II – segment B – termin zakończenia do 31 października 2020 roku.

 

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

 1. Zagospodarowanie terenu:
  1. rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu kolidujących z nowo powstałą infrastrukturą,
  2. budowę zewnętrznych instalacji sanitarnych: wody i zbiornika p.poż, hydrantów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej i oświetlenia terenu,
  3. budowę ciągów pieszych i jezdnych,
  4. budowę dróg manewrowych,
  5. budowę miejsc postojowych dla autokarów,
  6. budowę ogrodzenia terenu,
  7. montaż małej architektury,
  8. złożenie terenów zielonych i nasadzeni drzew i krzewów ozdobnych
 2. Budynek zaplecza szatniowo – sanitarnego:
  1. segment A
  2. segment B
 3. Wyposażenie obiektu

Powierzchnia użytkowa budynku – 1.481,88 m2, Kubatura budynku – 8.698,70 m3.

Stan budynku przed modernizacją:

Przejdź do treści