Park Miejski

Zduńskowolski Park Miejski to niemal dziewięć hektarów zieleni w sercu miasta. Powstał na przełomie XIX I XX wieku jako prywatny ogród Zenona Anstadta, właściciela przyległego do niego browaru.

 

Fabrykant z czasem udostępnił park mieszkańcom. O stan kwiatów i zieleni dbali  tu ogrodnicy szkoleni w Szwajcarii. Wzorem był dla nich ogród w podłódzkim Helenowie.

 

W Parku Miejskim znajdziesz najstarsze zduńskowolskie drzewo – to wiąz polny, który w obwodzie ma niemal sześć metrów. Wpisano go na listę zabytków przyrody. Miejscowa legenda głosi, że podczas marszu na Rosję, ochłodę w jego cieniu znajdował sam Napoleon Bonaparte.

 

Parkowi przywróciliśmy dawny blask – w latach 2015-2018 przeprowadziliśmy jego rewitalizację. Inwestycja kosztowała blisko 8,8 mln zł, z czego 3,1 mln zł pochodziło z funduszy Unii Europejskiej, a 3,5 mln zł z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu przebudowaliśmy stawy, uporządkowaliśmy roślinność, zagospodarowaliśmy alejki, ustawiliśmy ławki i pergole.

 

Wyspa na Dużym Stawie

Przejdź do treści