O krok bliżej do terminala w Karsznicach

Wniosek o dofinansowanie budowy terminala multimodalnego w  Karsznicach przeszedł pozytywnie ocenę formalną – poinformował Łódzki Urząd Marszałkowski. Port budować chce Centralny Terminal Multimodalny, stworzony przez spółki kolejowe.

Realizacja inwestycji w Karsznicach pochłonąć ma blisko 74 mln zł, z czego ponad 43 mln zł ma pochodzić z funduszy europejskich. – Przekazaliśmy PKP posiadaną dokumentację projektową, raport z wykonanych przez miasto badań i kompletny wniosek o dofinansowanie – wyjaśnia Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli. Dzięki temu powołana przez kolej spółka Centralny Terminal Multimodalny mogła złożyć w terminie wniosek o dofinansowanie inwestycji w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim.

Urząd informuje właśnie, że projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną. – Od lat zabiegam o budowę portu w Karsznicach. Z niecierpliwością czekamy teraz na ocenę merytoryczną wniosku. Liczę, że eksperci docenią doskonałe położenie Zduńskiej Woli na skrzyżowaniu największych tras kolejowych i drogowych – mówi prezydent Pokora.
 
Karsznicki port konkuruje z podobnymi inwestycjami Łódź-Północ oraz Multimodal Terminal Miratrans w powiecie kutnowskim. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to ponad 43 mln złotych. Zgodnie z jego regulaminem ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie zostanie przeprowadzana w terminie do 30 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej.

Centralny Terminal Multimodalny to spółka celowa stworzona przez PKP S.A. i PKP CARGO S.A. Jej kapitał zakładowy podwyższono w styczniu 2020 r. do 1,5 mln złotych. Spółka wyraża gotowość do realizacji inwestycji w Karnicach po pozytywnych rozstrzygnięciu konkursu na unijne dotacje.

Inne komunikaty

Przejdź do treści