Nabór wniosków o przyznanie okresowego stypendium sportowego

Od 1 do 15 października 2022 r. można składać wnioski o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla zawodników oraz stypendium sportowego dla trenerów na rok 2023.

Od 1 do 15 października 2022 r. można składać wnioski o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla zawodników oraz stypendium sportowego dla trenerów na rok 2023.

Okresowe stypendium sportowe przyznawane jest zawodnikowi, będącemu mieszkańcem Miasta Zduńska Wola, który w okresie od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku w dyscyplinie sportu zaliczanej do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich lub wchodzącej w skład współzawodnictwa ogólnopolskiego osiągnął jeden z niżej wymienionych wyników sportowych:

 • zajął miejsce od 1 do 6 podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata seniorów, mistrzostw Europy seniorów;
 • zajął miejsce od 1 do 6 podczas igrzysk olimpijskich młodzieży, młodzieżowych mistrzostw świata, młodzieżowych mistrzostw Europy, mistrzostw świata juniorów, mistrzostw Europy juniorów, mistrzostw świata juniorów młodszych, mistrzostw Europy juniorów młodszych;
 • zajął miejsce od 1 do 6 podczas mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowych mistrzostw Polski, mistrzostw Polski juniorów, ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, mistrzostw Polski juniorów młodszych, mistrzostw Polski młodzików;
 • zajął miejsce od 1 do 3 podczas międzywojewódzkich mistrzostw młodzików;
 • został powołany do reprezentacji województwa, regionu lub kraju w dyscyplinie sportu zespołowego.

Szczegółowe informacje, w tym druki wniosków, dostępne są na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola pod adresem: https://zdunskawola.pl/sport-i-zdrowie/stypendia-i-nagrody-sportowe/stypendia-dla-sportowcow/ lub w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12 (budynek nr 4, pokój 405).

Stypendium sportowe przyznawane jest również trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika, będącego mieszkańcem Miasta Zduńska Wola, który w dyscyplinie sportu zaliczanej do programu igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich lub wchodzącej w skład współzawodnictwa ogólnopolskiego w okresie od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku osiągnął jeden z niżej wymienionych wyników sportowych:

 • zajął miejsce od 1 do 6 podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata seniorów, mistrzostw Europy seniorów;
 • zajął miejsca od 1 do 3 podczas igrzysk olimpijskich młodzieży, młodzieżowych mistrzostw świata, młodzieżowych mistrzostw Europy, mistrzostw świata juniorów, mistrzostw Europy juniorów, mistrzostw świata juniorów młodszych, mistrzostw Europy juniorów młodszych, mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowych mistrzostw Polski, mistrzostw Polski juniorów, ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, mistrzostw Polski juniorów młodszych, mistrzostw Polski młodzików;
 • został powołany do reprezentacji kraju w dyscyplinie sportu zespołowego.

Szczegółowe informacje, w tym druki wniosków, dostępne są na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola pod adresem: https://zdunskawola.pl/sport-i-zdrowie/stypendia-i-nagrody-sportowe/stypendia-dla-trenerow/  lub w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12 (budynek nr 4, pokój 405).

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 października 2022 roku:

 • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres lub
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej pod adresem: https://e-urzad.zdunskawola.pl/web/guest/zalatw-sprawe.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się:

 • osobiście: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12 (budynek nr 4, pokój 405),
 • telefonicznie: tel. (43) 825 02 32,
 • elektronicznie: k.bekalarczyk@zdunskawola.pl.

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2023 r.”

Konkurs ofert

na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2023 r.”

Zgłaszanie osób do pracy w komisji konkursowej

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów w skład komisji konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2023 r.”

Konkurs ofert

na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2023 r.”

LIX sesja Rady Miasta – 24 listopada 2022 r.

LIX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 9:00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Przejdź do treści