Muzycy zyskają nową siedzibę

Szkoła muzyczna przeprowadzi się do parku! Przeniesienie placówki do budynku po szkole podstawowej nr 4 zaproponowały ministerstwu kultury władze Zduńskiej Woli. Zanim jednak to nastąpi, gmach zostanie przebudowany.

Z inicjatywą przeprowadzki wystąpił Konrad Pokora, prezydent Zduńskiej Woli. – Mamy bardzo uzdolnioną muzycznie młodzież, która zasługuje nie tylko na kadrę nauczycielską na najwyższym poziomie, ale też na warunki lokalowe z prawdziwego zdarzenia – wyjaśnia. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które prowadzi szkołę, władze miasta złożyły propozycję przejęcia budynku po SP nr 4. Warszawa dała zielone światło. – Uzgodniliśmy, że gmach zostanie przekazany na rzecz Skarbu Państwa i z funduszy ministerialnych przejdzie gruntowną przebudowę – dodaje Konrad Pokora. 

Adaptacja pomieszczeń jest konieczna, bo zajęcia w szkole muzycznej odbywają są głównie w trybie indywidualnym. Sale lekcyjne w budynku po szkole podstawowej są więc za duże. – Przebudowę pomieszczeń trzeba przeprowadzić z uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych instrumentów, więc zadanie nie jest wcale takie proste – mówi Daria Jabłońska, dyrektorka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Zduńskiej Woli. – To nie jest tylko wstawienie dodatkowych ścianek działowych i wykucie drzwi. Budynek musi też spełnić odpowiednie normy akustyczne, co jest niezwykle istotne w przypadku szkoły muzycznej – dodaje.

Na zamówienie ministerstwa powstały już pierwsze projekty architektoniczne. Wynika z nich, że w miejscu obecnego dziedzińca szkoły, od strony parku dobudowana zostanie sala kameralna, w której będzie można organizować koncerty kilkuosobowych zespołów.

Według optymistycznych założeń, uczniowie szkoły muzycznej rozpoczną zajęcia w nowej siedzibie we wrześniu 2021 r. Z powodu epidemii COVID-19 dyrekcja patrzy jednak na ten termin z dużą ostrożnością. – Jeśli przebudowa zajmie nieco więcej czasu, lub konieczne będzie podzielenie jej na etapy, to będziemy musieli się z tym pogodzić. Najważniejsze, że będziemy w końcu mieli swoje własne miejsce – mówi Daria Jabłońska.

Dotychczasowa siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II w Alejach Kościuszki to budynek z 1895 roku. Jest jednym z najstarszych obiektów w mieście i został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. W przeszłości mieściła się tu szkoła ewangelicka i szkoła powszechna. Budynek należy do parafii Ewangelicko-Augsburskiej, a szkoła muzyczna wynajmuje go od 47 lat.

 

Inne artykuły

Przejdź do treści