Miasto walczy z zanieczyszczaniem powietrza

Palenie śmieci w piecach jest nielegalne i grozi grzywną do 5 tysięcy złotych, karą 30 dni aresztu, a w najlepszym razie mandatem w wysokości do 500 zł. Zgodnie z prawem Straż Miejska może wejść na teren prywatnej posesji, do mieszkania lub firmy i przeprowadzić kontrolę tego, czym pali się w piecach. Strażnicy mają do tego wszelkie uprawnienia i skwapliwie z nich korzystają. Każdego dnia przeprowadzają kilka kontroli. Najczęściej wzywani są przez sąsiadów zaniepokojonych wydobywającym się z kominów gęstym dymem lub wszechobecnym smrodem.

Strażnicy kontrolują piece, sprawdzają kotłownie i miejsca przechowywania opału. Niewpuszczenie strażników i celowe uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem.

Zduńska Wola walczy ze smogiem przez akcję wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Dzięki temu z miasta zniknie blisko 300 starych pieców. Spółka Miejskie Sieci Cieplne dopłaca 1000 zł każdemu, kto chce przyłączyć się do miejskich sieci grzewczych. Miasto ma również opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, szczegółowo wymieniający działania, które należy podjąć aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń powstających na terenie Zduńskiej Woli.

Przypominamy również, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje pomoc w formie zasiłku celowego na zakup opału. Mogą się o niego ubiegać wszystkie osoby, które spełniają kryteria określone w Ustawie o pomocy społecznej. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystały 363 rodziny. Ryczałt na zakup opału jest również elementem dodatków mieszkaniowych, o które można starać się w Urzędzie Miasta. Miasto sukcesywnie termomodernizuje również budynki komunalne. Pozyskuje na to dofinansowanie zewnętrzne Już wkrótce rozpoczną się inwestycje w kamienicach Łaska 2 i 6. Dzięki temu z centrum miasta znikną kolejne piece węglowe, bo oba budynki zostaną podłączone do miejskich sieci. Ocieplanie i wymiana stolarki okiennej za każdym razem przekłada się również na mniejsze zapotrzebowanie energii koniecznej do ogrzania domów.

TUTAJ, dzięki specjalnemu sensorowi, który prowadzi badania w czasie rzeczywistym, można na bieżąco sprawdzać jakość powietrza.

Długa jest lista szkodliwych związków, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci: dioksyny, metale ciężkie, chlor, siarka, pył zawieszony, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Są bardzo groźne dla zdrowia. Przedostając się do organizmu człowieka przyczyniają się do powstawania zmian nowotworowych, wad rozwojowych, zmian genetycznych, obniżają odporność organizmu, osłabiają proces wzrostu i zdolności rozrodcze, powodują zaburzenia neurologiczne i hormonalne. Wszyscy, którzy spalają w piecach odpady są współodpowiedzialni za trucie siebie, swoich najbliższych i swoich sąsiadów oraz za zanieczyszczania środowiska. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami głównym źródłem pyłu zawieszonego i WWA są domowe piece, kotły i kominki opalane węglem i drewnem.

Nie wolno palić w piecach plastikowych butelek, worków foliowych, zużytych pieluch, ubrań, szmat, obuwia, zabawek, kolorowych gazet, opon, płyt laminowanych, płyt wiórowych, ram okiennych z drewna, mebli, drewna lakierowanego, malowanego.

Fot. na tronie głównej: Dziennik Łódzki

Inne komunikaty

Przejdź do treści