Wraca darmowa kastracja zwierząt właścicielskich

Od 23 września 2019 roku Miasto Zduńska Wola wznawia akcję bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji oraz trwałego oznakowania zwierząt, których właścicielami lub opiekunami są zduńskowolanie. Przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

Akcja obejmuje bezpłatne: kastrację oraz chipowanie i jest prowadzona przez lecznice:

  1. Przychodnia dla zwierząt „Gaja i Przyjaciel”, ul. Jarosława Dąbrowskiego 49, 98-220 Zduńska Wola
  2. Gabinet Weterynaryjny, ul. Łaska 103, 98-220 Zduńska Wola
  3. Przychodnia Weterynaryjna, ul. Kościelna 19, 98-220 Zduńska Wola

Wnioski przyjmuje Kancelaria Urzędu Miasta Zduńska Wola (przy ul. Złotnickiego 12) zgodnie z kolejnością wpływu. Formularz wniosku znajdziecie Państwo TUTAJ. Wcześniej należy uzgodnić termin zabiegu w wybranej lecznicy i skompletować załączniki, tj. kserokopię książeczki zdrowia zwierzęcia oraz kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie psów). Składający wniosek może uzyskać sfinansowanie zabiegów maksymalnie na dwa zwierzęta.

Kastracja wykonana po okresie dojrzewania zwierzęcia i w czasie, gdy nie jest ono w okresie godowym, niesie za sobą minimalne ryzyko powikłań i chroni przed wieloma chorobami. Nie ma górnej granicy wieku, w którym kastracja jest niemożliwa. Jedynie stan zdrowia zwierzęcia może być przeszkodą.

Zabiegi sterylizacji/kastracji to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, której głównymi przyczynami są: niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt przez właścicieli, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt i przepełnione schroniska.

Dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą być zdrowsze i żyć dłużej. Nie dochodzi do ucieczek, zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków komunikacyjnych. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania, są spokojniejsze i zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji spowodowanej hormonami, psy i koty nie przechodzą rui, która jest uciążliwa dla nich samych oraz ich właścicieli. Sterylizacja/kastracja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej, eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego.

Akcja bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie liczby zwierząt porzucanych i zabłąkanych, trafiających na ulicę czy do schronisk, zmniejszenie liczby interwencji służb porządkowych oraz redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Inne artykuły

Przejdź do treści