Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

LX sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 8:00 w zdalnym trybie obradowania. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), zwołuję LX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:00, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


Mieszkańcy Miasta mają możliwość wstępu na salę obrad sesji Rady Miasta, która odbywa się w trybie stacjonarnym, a w przypadku sesji prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, informacja o możliwości śledzenia obrad podawana jest wówczas wraz z porządkiem obrad.

Uprzejmie informujemy, że każdy zainteresowany Mieszkaniec Miasta Zduńska Wola może w Urzędzie Miasta uczestniczyć w obradach sesji Rady Miasta prowadzonych w zdalnym trybie obradowania, po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem Rady Miasta – tel. 43 825-02-49 lub 43 825-02-50.


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2)


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie decyzji w sprawie trybu obradowania.
  3. Ustalenie porządku dziennego obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 184/22 z dnia 25.11.2022 r.).
  6. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Inne komunikaty

Dotacje na renowację

Rewitalizacja. Miasto dofinansowuje remont zduńskowolskich zabytków. Składanie wniosków trwa do 30 września 2024 roku

Zielona Zduńska Wola

Wystartowała trzecia edycja Zielonego Budżetu Zduńskiej Woli. Mieszkańcy ekologiczne pomysły mogą zgłaszać do 8 marca br.

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Przejdź do treści