Szkoły podstawowe

Po reorganizacji systemu edukacji, w Zduńskiej Woli działa dziesięć publicznych szkół podstawowych. Intensywnie inwestujemy w ich rozwój, remontując i doposażając pracownie, budując sale gimnastyczne czy montując szafki dla uczniów.  W mieście działa również szkoła podstawowa dla dorosłych, jest to szkoła prywatna.

Przejdź do treści