Rekrutacja do przedszkoli

Wyjaśniamy krok po kroku, jak złożyć dokumenty rekrutacyjne do przedszkola.

 

 1. Przejdź do systemu rekrutacji do przedszkoli:
  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola.
 2. Załóż w nim swoje konto, a jeśli już je masz – zaloguj się.
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Wybierasz w nim przedszkole, do którego chcesz zapisać swoje dziecko.
  • Możesz wybrać dowolne przedszkole publiczne w Zduńskiej Woli.
  • By ułatwić Ci dokonanie wyboru, opisaliśmy na stronie każdą z naszych placówek.
  • W formularzu możesz wskazać trzy przedszkola – od najbardziej do najmniej preferowanego.
 4. Wydrukuj formularz i załącz wymagane dokumenty (ich listę znajdziesz na stronie z wnioskiem rekrutacyjnym).
 5. Złóż wniosek w przedszkolu, które wybrałeś jako najbardziej preferowane.
 6. Na złożenie dokumentów masz czas do 26 lutego 2021 r.

O kolejności przyjęcia do przedszkoli decydują w pierwszej kolejności kryteria ustawowe. Wszystkie mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami:

 • wielodzietność rodziny (tj. co najmniej troje dzieci),
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W drugiej kolejności przedszkola stosują kryteria miejskie:

 • rodzic lub rodzice dziecka pracują zawodowo,
 • rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru,
 • przedszkole znajduje się w okolicy zamieszkania dziecka.

W zależności od zainteresowania rodziców przewidujemy utworzenie „oddziałów zerowych” w następujących szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Spacerowa 90,
 • Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kilińskiego 27,
 • Szkoła Podstawowa nr 13, ul. 1 Maja 27,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Złota 67.
Przejdź do treści