Przedszkola publiczne

Miasto prowadzi dziesięć publicznych przedszkoli. Staramy się, by różniły się one profilami tematycznymi czy metodami pracy z maluchami. Dzięki temu rodzice mają szansę wybrać placówkę odpowiednią dla swojego dziecka.

Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 17a

https://pp2zdwola.wikom.pl/

Piękne i kolorowe sale z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym tworzą ciepły i przyjazny klimat tego miejsca. Budynek położony jest na dużym terenie zielonym. Prócz placu zabaw zorganizowano tu ścieżkę zdrowia, która służy dzieciom do rozwijania sprawności fizycznej. Przedszkole może przyjąć 175 dzieci.

Zduńska Wola, ul. Szadkowska 22a

www.pp3.com.pl

Przedszkole ma przestronne, dobrze wyposażone sale zajęć dla dzieci, duży ogród i bezpieczny plac zabaw. Położone jest w centrum osiedla 1000-lecia, z dala od ruchliwych ulic. Placówka należy do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych. Kadra pedagogiczna stosuje tu różnorodne metody i techniki pracy aktywizujące i wspierające indywidualny rozwój dziecka, a m.in. metodę dobrego startu, R. Labana, K. Orffa, J.G. Thulina i inne. Przedszkole może przyjąć 150 dzieci.

Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 6

https://pp4zdwola.wikom.pl/

Przedszkole posiada certyfikat placówki promującej zdrowie. Realizuje programy wspierające prawidłowe żywienie, pobudzające aktywność ruchową, kształtujące dbałość o higienę osobistą i toczenia. Przedszkole może przyjąć 175 dzieci.

Zduńska Wola, ul. Zielona 1

https://pp5zdwola.wikom.pl/

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta. Ma cztery przestronne sale dydaktyczne oraz powierzchnię do zabaw ruchowych. Budynek, w którym działa placówka, otoczony jest ogrodem. Kadra pedagogiczna stosuje formy i metody pracy wyzwalające aktywność własną dziecka, rozwijające jego zainteresowania oraz indywidualną wrażliwość. Przedszkole może przyjąć 100 dzieci.

Zduńska Wola, ul. Żytnia 19/23

www.pp6zdwol.webd.pl

Wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkich wychowanków, zarówno dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych, to strategiczny cel przedszkola. Placówka zatrudnia logopedę i psychologa. Prowadzi edukację integracyjną, łącząc w grupy dzieci o rozmaitej kondycji fizycznej, psychicznej i umysłowej. Stwarza to różnorodność sytuacji, które stymulują rozwój  wszystkich dzieci. Przedszkole może przyjąć 140 dzieci.

Zduńska Wola, ul. K. Kałużewskiego 1d

www.facebook.com/pp7podzielonymsemaforem

Przedszkole działa w Karsznicach, dzielnicy Zduńskiej Woli z kolejarskim rodowodem. Założone zostało w 1933 r. z inicjatywy stowarzyszenia Rodziny Kolejowej, najważniejszej sekcji Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Placówka respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Przedszkole może przyjąć 100 dzieci.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Zduńska Wola, ul. Złota 67

www.sp6zdwola.szkolnastrona.pl

Przedszkole pracuje w nowoczesnym, parterowym budynku. Sale posiadają sprzęt multimedialny  oraz interaktywne tablice, wykorzystywane podczas codziennych zajęć. Dzieci rozwijają swoje talenty w kołach zainteresowań: plastycznym, badawczym, muzyczno-ruchowym, językowym. Placówka legitymuje się Certyfikatem jakości żywienia i aktywności fizycznej. Przedszkole może przyjąć 100 dzieci.

Zduńska Wola , ul. Zielona 49

www.pp10zdwola.wikom.pl

W przedszkolu zorganizowano przestronne sale zajęć z kącikami zainteresowań, zabawkami, sprzętem nagłaśniającym, a nawet instrumentami muzycznymi. Placówka wyposażona jest też w sprzęt gimnastyczny do ćwiczeń ruchowych, rytmicznych i korygowania wad postawy.  Dumą placówki jest bogata garderoba dziecięca, w której znajdują się kostiumy i rekwizyty do układów rytmiczno-tanecznych, ruchowych oraz spektakli teatralnych. Budynek przedszkola mieści się na dużej działce z ogrodem i bezpiecznym placem zabaw. To największe z miejskich przedszkoli; może przyjąć 225 dzieci.

Zduńska Wola, ul. Sieradzka 7

https://pp11zdwola.bip.wikom.pl/

W przedszkolu panuje rodzinna atmosfera. Jest otwarte, działa z pasją i zaangażowaniem. Budynek położony jest w centrum miasta, w sąsiedztwie zrewitalizowanego Placu Wolności. Może przyjąć 100 dzieci.

Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej
Zduńska Wola, ul. Zielona 59a

www.grzegorzewskazdw.pl

Przedszkole pracuje w oparciu o zasady wychowania i pedagogiki Marii Montessori. W szczególności sprzyja niepełnosprawnym maluchom. Ma szeroko otwarte drzwi dla dzieci, które potrzebują profesjonalnej pomocy, rodzinnej atmosfery, zrozumienia, pełnej akceptacji i wolności. Oferuje profesjonalną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz rehabilitacyjną. Zapewnia dzieciom wygodne warunki do zabawy, zdobywania praktycznych umiejętności oraz wiedzy w przemyślanym i przygotowanym środowisku pedagogicznym.

Przejdź do treści