Profilaktyka

Straż Miejska w Zduńskiej Woli organizuje spotkania prewencyjne pod nazwą „Z nami bezpieczniej”. Są one adresowane do dzieci w przedszkolach i szkołach na terenie miasta oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Akcja prewencyjna cieszy się dużym zaangażowaniem dzieci oraz bardzo dobrymi opiniami pedagogów. Tematem spotkań jest szeroko pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym z cieszącymi się dużym zaangażowaniem dzieci ćwiczeniami dotyczącymi prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Poruszane są kwestie związane z bezpiecznym zachowaniem się w kontaktach z obcymi ludźmi i ze zwierzętami. Podkreślamy kwestie wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zduńska Wola.

Dla uzyskania lepszych efektów podczas takich spotkań strażnicy rozdają dzieciom materiały edukacyjne tj. książeczki, zawieszki oraz linijki odblaskowe, które używane po zmroku w znaczący sposób poprawiają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Dlatego nawyk ich używania promujemy już u przedszkolaków.

Adresatami spotkań prewencyjnych są również seniorzy, w tym słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przejdź do treści