Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.

ul. Królewska 15
98-220 Zduńska Wola

NIP: 829-000-76-57
REGON: 730335959
KRS:  0000128732

 

www.mpwikzdw.com.pl

 

Tel. centrala: 43 823-31-97, 43 823-48-95
Fax: 43 823-2-06
Tel. ujęcie wody nr 1: 43 823-53-46
Tel. ujęcie wody nr 2: 43 823-50-63
Tel. oczyszczalnia ścieków: 43 823-65-14; 43 823-65-85

 

E-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl

Przejdź do treści