Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

ul. Szadkowska 2
98-220 Zduńska Wola

www.spzpoz-zdunskawola.pl

Tel.:  43 824-92-24
Fax:  43 824-92-27

E-mail: biuro@spzpoz-zdunskawola.pl

Telefony do rejestracji:

  • Przychodnia przy ul. Srebrnej 11 – tel. 43 823-27-44
  • Przychodni przy ul. Szadkowskiej 2 – tel. 43 823-24-92
  • Przychodni dla Dzieci przy ul. Mickiewicza 4 – tel. 43 823-43-78
Przejdź do treści