Konsultacje społeczne ws. przebudowy ul. Kaczej 21 listopada

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne dotyczące planowanej przebudowy ulicy Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ulicą Prostą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej.

Niżej znajdziecie Państwo wszystkie zasady prowadzonych w tej sprawie konsultacji społecznych.

 1. Przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta Zduńska Wola konsultacje z osobami mieszkającymi i posiadającymi działki w rejonie ulicy Kaczej w Zduńskiej Woli.
 2. Przedmiotem konsultacji jest opracowana przez projektanta koncepcja przebudowy i rozbudowy ulicy Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ulicą Prostą oraz od skrzyżowania z ulicą Wiejską do ul. Krótkiej.
 3. Konsultacje dotyczą osób mieszkających i posiadających działki w rejonie ulicy Kaczej w Zduńskiej Woli.
 4. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii osób mieszkających i posiadających działki w rejonie ulicy Kaczej, zwanych dalej „Mieszkańcami”, na temat przebudowy i rozbudowy ulicy Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ulicą Prostą oraz od skrzyżowania z ulicą Wiejską do ul. Krótkiej w Zduńskiej Woli.
 5. Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z Mieszkańcami. Otwarte spotkanie z Mieszkańcami odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r., rozpoczęcie o godz. 15:00 w pokoju nr 111 (dawna Sala Ślubów) w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Stefana Złotnickiego 12, planowane zakończenie spotkania o godz. 16.30.
 6. Konsultacje przeprowadzi komisja w składzie:
  1) Przewodniczący – Piotr Borkiewicz –  Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich;
  2) Z-ca Przewodniczącego – Beata Turlakiewicz – Dyrektor Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska;
  3) Sekretarz – Jacek Pędziwiatr – pracownik Biura Inwestycji Miejskich:
  4) Członek – Donata Szmiel – Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami;
  5) Członek – Krzysztof Sylla – pracownik Biura Infrastruktury Technicznej
  przy udziale Wykonawcy dokumentacji projektowej opracowywanej na przedmiotowe zadanie.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie spotkania.
 2. Zaprezentowanie opracowanej przez projektanta koncepcji przebudowy i rozbudowy ulicy Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ulicą Prostą oraz od skrzyżowania z ulicą Wiejską do ul. Krótkiej.
 3. Dyskusja na temat zaproponowanych w koncepcji rozwiązań technicznych przebudowy i rozbudowy ulicy Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ulicą Prostą oraz od skrzyżowania z ulicą Wiejską do ul. Krótkiej.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie spotkania.

 

Inne komunikaty

Przejdź do treści