Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy ul. Wrzosowej w Zduńskiej Woli.

Zduńska Wola, 5 czerwca 2024 r.

Mieszkańcy ul. Wrzosowej mogą zgłaszać swoje uwagi do przedstawionej w dniu 4.06.2024 r. koncepcji budowy ulicy Wrzosowej do dnia 12 czerwca 2024 r. na podany adres mailowy: konsultacjespoleczne@zdunskawola.pl

Pobierz: Koncepcja – ulica Wrzosowa.pdf


Zduńska Wola, 27 maja 2024 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji) zaprasza mieszkańców ulicy Wrzosowej w Zduńskiej Woli do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest koncepcja budowy ulicy Wrzosowej w Zduńskiej Woli.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) oraz w związku z zarządzeniem nr 201/24 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy ul. Wrzosowej w Zduńskiej Woli.

W Konsultacjach mogą uczestniczyć osoby mieszkające przy projektowanej ulicy Wrzosowej w Zduńskiej Woli, zwane dalej „Mieszkańcami”.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii Mieszkańców na temat koncepcji budowy ulicy Wrzosowej w Zduńskiej Woli, zwanej dalej „Koncepcją” oraz dyskusja na temat proponowanych rozwiązań.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z Mieszkańcami, zwanego dalej „spotkaniem”.

Spotkanie, odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Złotej 67 w Zduńskiej Woli (sala nr 2a – wejście przez halę sportową).

Harmonogram spotkania:

 1. rozpoczęcie: 04.06.2024 r. godz. 16.00, zakończenie: 04.06.2024 r. godz. 17.30 – pierwszy termin spotkania;
 2. rozpoczęcie: 04.06.2024 r. godz. 16.30, zakończenie: 04.06.2024 r. godz. 18.00 – drugi termin spotkania (w przypadku przybycia na pierwszy termin spotkania mniejszej niż 10 % liczby uprawnionych Mieszkańców).

Konsultacje przeprowadzi Komisja Konsultacyjna w składzie:

 1. Paweł Szewczyk – przewodniczący Komisji;
 2. Piotr Borkiewicz – zastępca przewodniczącego Komisji;
 3. Wioleta Nalbert – Kos – sekretarz Komisji;
 4. Edyta Michalak – członek Komisji;
 5. Krzysztof Sylla – członek komisji;
 6. Paweł Sternik – członek komisji

W konsultacjach weźmie udział projektant Koncepcji i dokumentacji projektowej opracowywanej na przedmiotowe zadanie.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie spotkania.
 2. Zaprezentowanie opracowanej przez projektanta Koncepcji.
 3. Dyskusja na temat zaproponowanych w Koncepcji rozwiązań technicznych.
 4. Zamknięcie spotkania.

Do pobrania:

Inne komunikaty

II sesja Rady Miasta Zduńska Wola

II sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 29 maja 2024 r. (środa) o godz. 9.00, w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26. Obrady będą transmitowane w Internecie.

Rusza program „Umiem pływać”

Rozpoczyna się rekrutacja do Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W Zduńskiej Woli zajęcia odbywać się będą na basenie przy szkole nr 9.

Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Sportu w Zduńskiej Woli kadencji 2024 – 2029

Uwaga na oszustów na „Czyste powietrze”

Uwaga na oszustów powołujących się na współpracę z Urzędem Miasta Zduńska Wola. Przekonują do podpisania umowy, z której trudno się potem wyplątać, a jej zerwanie obwarowują wysoką karą. Miasto nie prowadzi żadnej takiej akcji.

Jak dotrzeć do swojego radnego?

Jak skontaktować się z miejskim radnym? Można to zrobić przez służbowy adres mailowy, jaki ma każdy radny Rady Miasta Zduńska Wola. W ten sposób sprawa mieszkańca dotrze bezpośrednio do jego przedstawiciela w samorządzie.

Przejdź do treści