Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Zduńskiej Woli

Miasto aktualizuje swój LPR. Dlatego od instytucji i mieszkańców miasta chce zebrać informacje dotyczących obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Dotyczy to przede wszystkim budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A, a także obszaru w obrębie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Juliusza, plac Wolności, Stefana Żeromskiego, Krucza, Fabryczna, Kościelna oraz Aleje Tadeusza Kościuszki. Konsultacje odbędą się 18 czerwca o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta.


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza mieszkańców miasta Zduńska Wola do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest przygotowanie danych do przeprowadzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola do roku 2020, zwanego dalej „Programem”, oraz wyznaczenie kierunków rozwoju obszarów miasta Zduńska Wola wskazanych w Programie do rewitalizacji. Konsultacje społeczne realizowane będą z inicjatywy Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Celem konsultacji jest pozyskanie od przedstawicieli instytucji oraz od mieszkańców miasta Zduńska Wola informacji dotyczących obszarów wskazanych w Programie do rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A oraz obszaru wyznaczonego ulicami: Jarosława Dąbrowskiego, Juliusza, Plac Wolności, Stefana Żeromskiego, Krucza, Fabryczna, Kościelna oraz Aleje Tadeusza Kościuszki.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania w dniu 18 czerwca 2019 r. w sali 111 w Urzędzie Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego 12 – pierwszy termin: godz. 14:00, drugi termin: godz. 14:10.

Harmonogram spotkań:

  1. otwarcie spotkania;
  2. zaprezentowanie ogólnych założeń Programu;
  3. przyjmowanie wniosków;
  4. sprawy różne;
  5. zamknięcie spotkania.

Konsultacje przeprowadzi Komisja Konsultacyjna w składzie:

  1. Paweł Szewczyk – I Zastępca Prezydenta Miasta Zduńska Wola – Przewodniczący Komisji;
  2. Piotr Borkiewicz – Dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
  3. Michalina Łagunionok – Inspektor w Biurze Rozwoju i Inwestycji – Sekretarz Komisji;
  4. Donata Szmiel – Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami – Członek Komisji;
  5. Krystyna Bąk – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji – Członek Komisji;

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Michalina Łagunionok – Inspektor w Biurze Rozwoju i Inwestycji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), na podstawie § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, zmienionej uchwałą nr VI/47/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 lutego 2011 r. oraz w związku z zarządzeniem nr 255/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych w związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola do roku 2020 oraz wyznaczeniem kierunku rozwoju obszarów miasta Zduńska Wola wskazanych do rewitalizacji.

Do pobrania: Zarządzenie nr 255/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola

 

Inne komunikaty

Przejdź do treści