Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów zduńskowolskich Wspólnot lokalnych

Za tydzień rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie statutów zduńskowolskich Wspólnot Lokalnych: Osiedla 1000-lecia, Osiedla Nowe Miasto i Osiedla Karsznice.

Konsultacje odbędą się w formie przyjmowania opinii i wniosków i będą trwały od 27 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. Opinie i wnioski należy składać na specjalnych formularzach, których druki dla każdej ze Wspólnot znajdziecie Państwo niżej. Wraz z drukami publikujemy projekty statutów.

Wypełnione formularze należy składać poprzez:

 1. umieszczenie w skrzynce ustawionej:
  1. w holu wejściowym, w budynku nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, w poniedziałki od 7:30 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
 2. przesłanie drogą elektroniczną na adres: konsultacje_statut@zdunskawola.pl.

Wspólnota Lokalna Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli

 • Ogłoszenie o konsultacjach z Mieszkańcami miasta zamieszkałym na terenie działania Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli – PRZECZYTAJ
 • Formularz zgłaszania opinii i wniosków – POBIERZ
 • Projekt Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli – SPRAWDŹ
 • Zarządzenie nr 429/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli – ZOBACZ


Wspólnota Lokalna Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli

 • Ogłoszenie o konsultacjach z Mieszkańcami miasta zamieszkałym na terenie działania Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli – PRZECZYTAJ
 • Formularz zgłaszania opinii i wniosków – POBIERZ
 • Projekt Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli – SPRAWDŹ
 • Zarządzenie nr 430/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli – ZOBACZ


Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli

 • Ogłoszenie o konsultacjach z Mieszkańcami miasta zamieszkałym na terenie działania Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli – PRZECZYTAJ
 • Formularz zgłaszania opinii i wniosków – POBIERZ
 • Projekt Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli – SPRAWDŹ
 • Zarządzenie nr 431/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli – ZOBACZ

 

Inne komunikaty

Przejdź do treści