Logo Miasta Zduńska Wola

Konkurs ofert

na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2023 r.”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2023 r.”

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza otwarty konkurs  ofert dla organizacji pozarządowych wskazanych w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2023 r.”.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2022 r. do godziny 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/893668/Zarz%C4%85dzenie-466_22


Zduńska Wola, 15 grudnia 2022 r.

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wybór realizatora zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2023 r.”

Zarządzeniem nr 500/22 powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert na wybór realizatora zadania publicznego  samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2023 r.”


Zduńska Wola, 23 grudnia 2022 r

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych  w 2023 r.”

Realizatorem zadania publicznego jest Fundacja Metamorfoza, Feliksów 19, 99-200 Poddębice.

Zadanie publiczne będzie realizowane w schronisku dla osób bezdomnych pod adresem: Feliksów 19, 99-200 Poddębice.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników otwartego konkursu ofert: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/902840/Zarz%C4%85dzenie-511_22

Inne komunikaty

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26. Przebieg obrad można śledzić w Internecie.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób pn. „Ochronne szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 18-65 lat zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2023 r.”

Przejdź do treści