Konkurs ofert

na realizację zadania pn. "Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych".

Ogłasza się konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu  gminy z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Szczegóły dotyczące konkursu ofert dostępne są pod linkiem https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/846288/Zarz%C4%85dzenie-268_22

Inne komunikaty

LII sesja Rady Miasta

LII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26.

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2023

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. informują, że w dniach od 3 do 10 lipca 2022 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej na terenie miasta Zduńska Wola.

Przejdź do treści