Konkurs ofert

na realizację zadania pn. „Realizacja działań w zakresie edukacji zdrowotnej i ograniczania zagrożeń dla zdrowia psychicznego w 2022 r.”.

Zduńska Wola, 27 czerwca 2022 r.

Prezydent Miasta Zduńska Wola powołuje komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu gminy z zakresu zdrowia publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie edukacji zdrowotnej i ograniczania zagrożeń dla zdrowia psychicznego w 2022 r.”


Zduńska Wola, 8 czerwca 2022 r.

Ogłasza się konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu gminy z zakresu zdrowia publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie edukacji zdrowotnej i ograniczania zagrożeń dla zdrowia psychicznego w 2022 r.”.

Treść ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania publicznego stanowi załącznik do zarządzenia pod adresem https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/843802/Zarz%C4%85dzenie-242_22

Oferty należy składać od dnia ogłoszenia konkursu ofert do dnia 22 czerwca 2022 r. do godziny 10.00.

Inne komunikaty

Konkurs ofert

na realizację zadania pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”.

LII sesja Rady Miasta

LII sesja Rady Miasta Zduńska Wola odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26.

Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2023

Przejdź do treści