Jak zapisać dziecko do szkoły lub przedszkola?

Rusza rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w Zduńskiej Woli. Nabór trwa od 15 do 26 lutego 2021 r. Wyjaśniamy krok po kroku, jak złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Rekrutacja do szkół podstawowych

Dla pierwszaków miasto przygotowało 355 miejsc w dziewięciu szkołach podstawowych. – Tak jak w latach ubiegłych, rekrutację do nich prowadzimy przez portal internetowy – informuje Katarzyna Chwiałkowska, dyrektor Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne do szkoły?  

1. Przejdź do strony systemu rekrutacji do szkół podstawowych: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola.

2. Załóż w nim swoje konto, a jeśli już je masz – zaloguj się.

3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Wybierasz w nim szkołę, do której chcesz zapisać swoje dziecko.

• Miasto podzielone jest na obwody, a do każdego z nich przypisana jest szkoła. Pierwszeństwo przyjęcia do danej placówki mają dzieci, które mieszkają w jej okolicy (czyli w obwodzie).

• W wyjątkowych sytuacjach możesz zapisać dziecko do innej szkoły niż obwodowa. Możesz to zrobić:
   • jeśli Twoje dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej,
   • jeśli ma rodzeństwo, które uczy się w danej szkole,
   • jeśli pracujesz zawodowo (Ty lub drugi rodzic),
   • w okolicy danej szkoły mieszkają krewni, którzy wspierają Cię w opiece nad dzieckiem.

• Jeśli chcesz zapisać dziecko do innej szkoły niż obwodowa, możesz we wniosku podać trzy wybrane placówki – od najbardziej do najmniej preferowanej.

• Pierwszeństwo przyjęcia do danej placówki mają dzieci, które mieszkają w jej okolicy (czyli w obwodzie). Jeśli pozostaną wolne miejsca, przyjmowane są dzieci spoza obwodu.

4. Wydrukuj formularz i załącz wymagane dokumenty (ich listę znajdziesz na stronie z wnioskiem rekrutacyjnym).

5. Złóż dokumenty w wybranej szkole:

• jeśli zapisujesz dziecko do szkoły obwodowej, złóż w niej dokumenty,
• jeśli zapisujesz dziecko do innej szkoły niż obwodowa, złóż dokumenty w szkole, którą wybrałeś jako pierwszą preferowaną.

6. Na złożenie dokumentów masz czas do 26 lutego 2021 r.  

W pierwszym etapie rekrutacji do zduńskowolskich szkół przyjmowane są dzieci, które mieszkają w Zduńskiej Woli. Osoby spoza miasta rekrutowane będą w etapie rekrutacji uzupełniającej, który zostanie przeprowadzony w terminie od 1.06.2021 r. do 31.07.2021 r., gdy w szkołach pozostaną wolne miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli

– Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmujemy tylko dzieci, które mieszkają na terenie Miasta Zduńska Wola – zaznacza Katarzyna Chwiałkowska, dyrektor zduńskowolskiej oświaty. W Zduńskiej Woli jest 1335 miejsc w dziewięciu przedszkolach i czterech oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wyjaśniamy krok po kroku, jak złożyć dokumenty rekrutacyjne do przedszkola.

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne do przedszkola?  

1. Przejdź do systemu rekrutacji do przedszkoli: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zdunskawola.

2. Załóż w nim swoje konto, a jeśli już je masz – zaloguj się.

3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Wybierasz w nim przedszkole, do którego chcesz zapisać swoje dziecko.

• Możesz wybrać dowolne przedszkole publiczne w Zduńskiej Woli.

• By ułatwić Ci dokonanie wyboru, opisaliśmy na stronie każdą z naszych placówek.

• W formularzu możesz wskazać trzy przedszkola – od najbardziej do najmniej preferowanego.

4. Wydrukuj formularz i załącz wymagane dokumenty (ich listę znajdziesz na stronie z wnioskiem rekrutacyjnym).

5. Złóż wniosek w przedszkolu, które wybrałeś jako najbardziej preferowane.

6. Na złożenie dokumentów masz czas do 26 lutego 2021 r.  

O kolejności przyjęcia do przedszkoli decydują w pierwszej kolejności kryteria ustawowe. Wszystkie mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami:                 

• wielodzietność rodziny (tj. co najmniej troje dzieci),
• niepełnosprawność dziecka,
• niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
• niepełnosprawność obojga rodziców,
• niepełnosprawność rodzeństwa,
• samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
• objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W drugiej kolejności przedszkola stosują kryteria miejskie:

• rodzic lub rodzice dziecka pracują zawodowo,
• rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru,
• przedszkole znajduje się w okolicy zamieszkania dziecka.                                                                               

W zależności od zainteresowania rodziców przewidujemy utworzenie „oddziałów zerowych” w następujących szkołach podstawowych:

• Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Spacerowa 90,
• Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kilińskiego 27,
• Szkoła Podstawowa nr 13, ul. 1 Maja 27,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Złota 67.

Inne artykuły

Przejdź do treści