IV sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów

IV sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 5 października 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00.

Zduńska Wola, dn. 23 września 2021 r.

Zduńskowolska Rada Seniorów

Na podstawie § 21 Statutu Zduńskowolskiej Rady Seniorów zwołuję IV sesję Zduńskowolskiej Rady Seniorów, która odbędzie się w dniu 5 października 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych Zduńska Wola, ul. Łaska 38 – I piętro.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.
  4. Wybór sekretarza obrad Rady.
  5. Informacja na temat planowanych i zrealizowanych zadań w 2021 r.
  6. Zgłaszanie zapytań, wniosków i postulatów przez radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad IV sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Przewodnicząca Zduńskowolskiej

Rady Seniorów

/-/

Maria Donat

 

 

 

 

 

 

Inne komunikaty

Przejdź do treści