Ostrzeżenia

 


Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:66: Susza hydrologiczna

Ważność od godz. 14:00 dnia 31.07.2020 do odwołania

Obszar: Zlewnia górnej Warty od Liswarty do Zb. Jeziorsko, zlewnia Prosny (łódzkie)

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach na terenie województwa łódzkiego w zlewni górnej Warty od Liswarty do Zb.Jeziorsko oraz w zlewni Prosny, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo: 90%

Źródło: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu


Regionalny System Ostrzegania

Zapisz się do Regionalnego Systemu Ostrzegania i otrzymuj na swój telefon powiadomienia o zagrożeniach występujących na terenie Zduńskiej Woli.

Co to jest Regionalny System Ostrzegania (RSO)?
Regionalny System Ostrzegania powstał, by szybko informować mieszkańców Polski o rożnych zagrożeniach występujących w ich miejscu zamieszkania. Komunikaty wysyłane w ramach RSO dotyczą zagrożeń ogólnych, meteorologicznych, hydrologicznych, drogowych czy epidemiologicznych. System udostępnia też porady dotyczące zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych lub w obliczu zagrożenia.

Jak skorzystać z Regionalnego Systemu Ostrzegania?
Pobierz i zainstaluj na swoim smartfonie aplikację RSO. Gdy w systemie pojawi się komunikat o zagrożeniu, natychmiast otrzymasz powiadomienie. Wybierz aplikację właściwą dla typu swojego telefonu:

Przejdź do treści