Logo Miasta Zduńska Wola

»

Informacja w sprawie nadania numeru PESEL

Urząd Miasta od środy – 16 marca 2022r. przyjmuje wnioski o nadanie numeru PESEL od osób, które od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę ukraińsko -polską.

Jakie dokumenty musisz przygotować?

  • wniosek o nadanie numeru PESEL
  • paszport, dla dzieci, które nie posiadają paszportu -akt urodzenia, ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość
  • kolorowe zdjęcie w rozmiarze 35×45 mm – możesz wykonać je nieodpłatnie w studiu Foto-Center, ul. Stefana Złotnickiego 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 na podstawie zlecenia, które otrzymasz w Biurze Ewidencji i Dowodów Osobistych przy ul. Stefana Złotnickiego 12

Gdzie złożę wniosek?

W Biurze Ewidencji i Dowodów Osobistych przy ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zapraszamy do umawiania telefonicznego terminu i godziny wizyty (nr tel.: 43 825 02 35 oraz 43 825 02 36)

Jakie dane zawiera wniosek?

  • imię i nazwisko (pisownia literami łacińskimi)
  • data i miejsce urodzenia
  • kraj urodzenia i obywatelstwo
  • data wjazdu do Polski
  • ukraiński numer ewidencyjny, o ile osoba posiada

Podczas składania wniosku w Urzędzie Miasta zostaną pobrane Twoje odciski palców.

Czy mogę założyć profil zaufany?

Tak.

Co muszę zrobić?

Powinieneś posiadać telefon komórkowy z polskim numerem telefonu i polski adres e-mailowy

Czy osoba niepełnoletnia może uzyskać numer PESEL?

Tak. W imieniu osoby niepełnoletniej wniosek składa rodzic, opiekun tymczasowy, kurator. Od dzieci, które nie ukończyły dwunastego roku życia nie pobiera się odcisków palców.

Przejdź do treści