Komunikaty

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola do 2020 r.

TUTAJ znajduje się specjalny formularz, dzięki któremu można zgłaszać projekty planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Jest to dokument niezbędny m.in. do uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Spartakiada Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice

Prezydent Miasta zaprasza na kolejną z cyklu spartakiad sportowo–rekreacyjnych Zduńskowolskich Lokalnych Wspólnot Osiedlowych pod hasłem: „Wspólnie Łączymy Zduńskowolan”. Tym razem impreza odbędzie się na Osiedlu Karsznice na terenie MOSiR przy ul. Okrzei, już w sobotę 11 czerwca. Początek o godzinie 14:00.

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w dniu 24 marca 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 67734 – 2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli” wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Rusza nabór do gimnazjów

1 czerwca o godzinie 8:00 rano rozpoczyna się elektroniczny nabór do klas pierwszych gimnazjów. Zapraszamy na stronę platformy rekrutacyjnej – PLATFORMA

Przebudowa ulicy Żeromskiego: czasowa zmiana organizacji ruchu

20 maja wykonawca przebudowy ul. Żeromskiego – firma Dromak – zamknęła pierwszy odcinek ulicy. Nie przejedziemy w żadnym z kierunków ul. Plac Krakowski na odcinku od ul. Przejazd do ul. Żeromskiego. Uwaga! W związku z tym ulica Przejazd jest ulicą dwukierunkową z obustronnym zakazem zatrzymywania się pojazdów. Plac Krakowski na tym odcinku będzie zamknięty do 6 czerwca. W tym okresie zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa. Po położeniu warstwy wiążącej jezdni, ruch zostanie przywrócony.

Przejdź do treści