III sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów

III sesja Zduńskowolskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00.

Na podstawie § 21 Statutu Zduńskowolskiej Rady Seniorów zwołuję III sesję Zduńskowolskiej Rady  Seniorów, która odbędzie się w dniu 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12 – Gabinet Radnego, Budynek nr 1, pok. 101.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.
  4. Wybór sekretarza obrad Rady.
  5. Informacja na temat planowanych zadań do końca 2021 r.
  6. Zgłaszanie zapytań, wniosków i postulatów przez radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad III sesji Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Przewodnicząca Zduńskowolskiej

Rady Seniorów

/-/

Maria Donat

Inne komunikaty

Przejdź do treści