Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel oraz zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (w skrócie CEEB).


Komunikat Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Od 18.10.2022 r. uruchomiona  została wysyłka mailowa unikalnych identyfikatorów deklaracji CEEB do tych osób, które podały w deklaracji CEEB adres e-mail do kontaktu. Wysyłka realizowana jest z adresu adminZONE@gunb.gov.pl. Korespondencja, którą adresaci otrzymają z tego adresu, jest korespondencją oficjalną, pochodzącą z bezpiecznych serwerów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Unikalny identyfikator deklaracji daje możliwość pobrania pliku PDF złożonej deklaracji. Ma on obywatelom ułatwić uzyskanie kopii deklaracji bez potrzeby udawania się w tym celu do urzędu gminy/miasta. Wraz z identyfikatorem w korespondencji adresaci otrzymują link, do usługi „Sprawdź swoją deklarację”. Usługa ta znajduje się na oficjalnym portalu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków GUNB. Sprawdzić swoją deklarację mogą również bezpośrednio ze strony https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify .

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu oraz zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło / źródła ciepła i spalania paliw, przy czym w deklaracji należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.

Jeśli jesteś zarządcą budynku, w którym jest kilka źródeł ciepła w różnych lokalach, w deklaracji wskazujesz wiele źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku.

Jeśli masz mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca, nie musisz składać deklaracji samodzielnie – zarządca zgłosi bowiem wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

W przypadku gdy nie uregulowane jest prawo własności a budynek jest zamieszkiwany, wtedy brak jest zobowiązanego do złożenia deklaracji.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie w budynku wielorodzinnym, to nie masz obowiązku zgłaszania źródeł ciepła – obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku.

Deklarację do CEEB możesz złożyć:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Musisz jednak posiadać Profil Zaufany lub e-dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
  • lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

W przypadku budynków już istniejących masz 12 miesięcy na wysłanie deklaracji (tj. od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.).

W przypadku nowo powstałych obiektów (tj. oddanych do użytku po 1 lipca 2021 r.) na złożenie deklaracji masz 14 dni od uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja zawiera takie informacje, jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy, adres e-mail (opcjonalnie).

Po wymianie źródła ogrzewania masz 14 dni, aby zgłosić nowe źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wejdź na stronę CEEB i złóż deklarację.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

  • Tel.: 43 825 02 37
  • Urząd Miasta, Biuro Zarządzania Energią i Ochroną Środowiska, ul. Stefana Złotnickiego 3, budynek nr 5, I piętro, domofon nr 5
Przejdź do treści