Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel oraz zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (w skrócie CEEB).

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu oraz zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło / źródła ciepła i spalania paliw, przy czym w deklaracji należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.

Jeśli jesteś zarządcą budynku, w którym jest kilka źródeł ciepła w różnych lokalach, w deklaracji wskazujesz wiele źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku.

Jeśli masz mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca, nie musisz składać deklaracji samodzielnie – zarządca zgłosi bowiem wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

W przypadku gdy nie uregulowane jest prawo własności a budynek jest zamieszkiwany, wtedy brak jest zobowiązanego do złożenia deklaracji.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie w budynku wielorodzinnym, to nie masz obowiązku zgłaszania źródeł ciepła – obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku.

Deklarację do CEEB możesz złożyć:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Musisz jednak posiadać Profil Zaufany lub e-dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
  • lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

W przypadku budynków już istniejących masz 12 miesięcy na wysłanie deklaracji (tj. od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.).

W przypadku nowo powstałych obiektów (tj. oddanych do użytku po 1 lipca 2021 r.) na złożenie deklaracji masz 14 dni od uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja zawiera takie informacje, jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy, adres e-mail (opcjonalnie).

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

  • Tel.: 43 825 02 37
  • Urząd Miasta, Biuro Zarządzania Energią i Ochroną Środowiska, ul. Stefana Złotnickiego 3, budynek nr 5, I piętro, domofon nr 5
Przejdź do treści