Logo Miasta Zduńska Wola

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

logo czyste powietrze

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.


UWAGA! Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert


Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Szczegółowe informacje dotyczące poziomów dofinansowania oraz maksymalnych kwot dofinansowania dostępne są pod linkiem: Czyste Powietrze – Program Czyste Powietrze

Więcej informacji:

Dodatkowa pomoc:

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2023 roku

Nazwa gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Miasto Zduńska Wola 941 773 491 6 810 801,09
Przejdź do treści