Podatek rolny

Jeśli posiadasz lub użytkujesz tereny rolne, musisz opłacić podatek rolny. Wyjątkiem są grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnictwo.

  • Użytki rolne za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnictwo.
  • Podatek płacą przede wszystkim właściciele użytków rolnych, posiadacze samoistni i użytkownicy wieczyści.
  • Obowiązek uiszczenia podatku powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym objąłeś grunty na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.
  • Pobierz formularz deklaracji z BIP.
  • Wypełnioną i podpisaną deklarację złóż w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola) lub prześlij pocztą na wskazany adres.
  • Osoby fizyczna mają na złożenie deklaracji 14 dni, licząc od daty zakupu lub dzierżawy użytków rolnych.
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej  deklaracje na podatek rolny składają do 15 stycznia każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w ciągu 14 dni od daty zakupu lub dzierżawy użytków rolnych.
  • Deklarację  możesz też złożyć elektronicznie poprzez formularz na ePUAP.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

  • Tel.: 43 825-02-55 lub 43 825-02-57
  • Urząd Miasta, budynek nr 4, pokój nr 402
Przejdź do treści