Podatek od środków transportowych

Jeśli posiadasz pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, musisz zapłacić podatek od środków transportowych.

 • Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 • Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
 • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 • Właściciele wyżej wymienionych pojazdów.
 • Podatek opłacasz corocznie:  I rata do 15 lutego i II rata do 15 września.
 • Jeśli obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego, jesteś zobowiązany dokonać wpłaty I raty do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nabyłeś pojazd (np. jego zakupu czy darowizny) a II ratę do 15 września
 • Pobierz formularz deklaracji z BIP
 • Wypełnioną i podpisaną deklarację złóż w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola) lub w Biurze Dochodów Urzędu Miasta pok. 402 lub prześlij pocztą na wskazany adres.
 • Deklarację  możesz też złożyć elektronicznie poprzez formularz na ePUAP.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-55 lub 43 825-02-57
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pokój nr 402
Przejdź do treści