Logo Miasta Zduńska Wola

Podatek od nieruchomości

Jeśli budujesz dom lub kupiłeś działkę, mieszkanie czy garaż, musisz płacić podatek od nieruchomości.

 • Grunty
 • Budynki lub ich części
 • Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Właściciele.
 • Użytkownicy wieczyści.
 • Samoistni posiadacze.
 • W niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną:

 • Jeśli opłata nie przekracza 100 zł za rok, opłać ją do 15 marca danego roku.
 • Jeśli jest wyższa niż 100 zł za rok,  płacimy ją w ratach wskazanych w decyzji – pierwszą opłać do 15 marca, drugą do 15 maja, trzecią do 15 września, a czwartą do 15 listopada br.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne opłacają podatek w 12 miesięcznych ratach – I rata do 31 stycznia, raty II -XII do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca danego roku

 • Jeśli jesteś osobą fizyczną, masz 14 dni od powstania, ustania lub zmiany obowiązku podatkowego na złożenie urzędowi odpowiedniej informacji.
 • Gdy reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacją, deklarację składasz do 31 stycznia danego roku. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zmiany.

 • Pobierz formularz deklaracji z BIP.
 • Wypełnioną i podpisaną deklarację złóż w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola) lub w Biurze Dochodów Urzędu Miasta pok. 402 lub prześlij pocztą na wskazany adres.
 • Deklarację możesz też złożyć elektronicznie poprzez formularz na ePUAP.

 • Pobierz formularz informacji z BIP.
 • Wypełnioną i podpisaną informację złóż w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Stefana złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola) lub w Biurze Dochodów Urzędu Miasta pok. 402 lub prześlij pocztą na wskazany adres.
 • Informację  możesz też złożyć elektronicznie poprzez formularz na ePUAP.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-55 lub 43 825-02-57
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pokój nr 402
Przejdź do treści