Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami to obowiązek miasta. Realizuje go wybrana przez urząd firma. Opłaty za odbiór śmieci mieszkańcy płacą miastu, które rozlicza się z wykonawcą usługi.

 • Właściciele zamieszkiwanych nieruchomości.
 • Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku wynosi 35,00 zł za mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotności stawki podstawowej, czyli 70,00 zł.
 • Zwalnia się w części stanowiącej 4,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Właściciele nieruchomości zamierzający skorzystać ze zwolnienia są zobowiązani złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości korzystających ze zwolnienia nie będą odbierane bioodpady.
 • Za styczeń i luty – do 15 marca danego roku.
 • Za marzec i kwiecień – do 15 maja danego roku.
 • Za maj i czerwiec –  do 15 lipca danego roku.
 • Za lipiec i sierpień – do 15 września danego roku.
 • Za wrzesień i październik – do 15 listopada danego roku.
 • Za listopad i grudzień – do 15 stycznia następnego roku.

Opłatę obliczoną w deklaracji należy wpłacać w podanych terminach na rachunek Miasta Zduńska Wola w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli

nr 39 9279 0007 0071 1166 2000 0100.

 • Pobierz formularz deklaracji z BIP.
 • Wypełnioną i podpisaną deklarację złóż w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola) lub w Biurze Dochodów Urzędu Miasta pok. 407 prześlij pocztą na wskazany adres.
 • Deklarację  możesz też złożyć elektronicznie poprzez formularz na ePUAP.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci swoją pomocą.

 • Tel.: 43 825-02-79
 • Urząd Miasta, budynek nr 4, pokój nr 407
Przejdź do treści