Logo Miasta Zduńska Wola

Dane do przelewu

Podatki miejskie możesz opłacić przelewem bankowym lub pocztowym. Poniżej dane, które będą Ci do tego potrzebne.

 

 • Numer konta: 47 9279 0007 0071 1166 2000 0150
 • Bank: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli

 

Tytuł przelewu
Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać nazwę opłacanego podatku oraz okres, za jaki dokonujesz opłaty (np. „Podatek od nieruchomości za 2021 r.”). Jeśli opłaty dokonujesz w czyimś imieniu, w tytule podaj imię i nazwisko tej osoby lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby.

 

Przelew z zagranicy
Jeśli będziesz wykonywać przelew z zagranicznego banku, potrzebny będzie Ci kod SWIFT i/lub IBAN.

 • Kod SWFT: GBWCPLPP
 • Kod IBAN: GBWCPLPP

 

Prowizje za przelew
Sprawdź, czy Twój bank pobiera opłatę za wykonanie przelewu. Informacje o prowizjach za płatność na poczcie uzyskasz w każdej placówce.

 

Rodzaje podatków i opłat miejskich, które możesz wpłacić na wskazane konto:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od środków transportowych,
 • opłata skarbowa,
 • opłata za użytkowanie wieczyste gruntów,
 • opłata za dzierżawę gruntu,
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
 • opłata adiacencka,
 • opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi,
 • opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 

Jeśli chcesz zapłacić gotówką, bez dodatkowych opłat zrobisz to w kasach Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli – sprawdź listę placówek banku.

Przejdź do treści