Usuwanie azbestu

Azbest jest bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli oddychamy powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Szkodliwe działanie może ujawnić się nawet po wielu latach. Może wywołać przewlekłe zapalenie oskrzeli, pylicę, raka płuc czy układu pokarmowego.


Chcemy wyeliminować azbest z naszego otoczenia. Najczęściej występuje on w eternicie, który niegdyś używany był do pokrywania dachów. Jeśli więc nadal masz nim pokryty dom, złóż wniosek o dofinansowanie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, z której będzie usuwany azbest. Nieruchomość ta musi być zlokalizowana na terenie miasta Zduńska Wola.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na pokrycie kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, które pochodząc z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.

Z dotacji nie sfinansujesz zakupu i montażu nowego dachu.

Nie, demontaż elementów azbestowych może być wykonywany tylko przez profesjonalne firmy. Miasto w drodze przetargu wyłoni jedną firmę, która będzie dokonywała takiego demontażu, transportu i unieszkodliwienia.

Pobierz, wypełnij właściwy wniosek. 

Pobierz wniosek ze strony BIP


Złóż go osobiście lub listownie w  Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola (ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, budynek nr 2).

Termin naboru ogłaszamy co roku jesienią.  Aktualnie trwa nabór wniosków – masz czas na złożenie wniosku do 28 lutego 2021 r.  

Jeśli do budowy Twojego domu wykorzystano materiały z azbestem, musisz nas o tym poinformować. Dowiedz się, jakie dokumenty należy dostarczyć.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci naszą pomocą.

  • Urząd Miasta Zduńska Wola, budynek nr 5, Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska, ul. Stefana Złotnickiego 3, pokój 501
  • Tel. 43 825-02-37.
Przejdź do treści