Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

»

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gdzie wyrzucić starą komodę? Co zrobić z zepsutym telewizorem? Kto przyjmie niepotrzebne chemikalia? Miasto uruchomiło Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).


Zużyty sprzęt elektroniczny czy odpady wielkogabarytowe przyjmuje punkt przy ul. Sieradzkiej, na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli.


 


PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców, którzy złożyli w zduńskowolskim Urzędzie Miasta deklaracje śmieciowe i nie zalegają z opłatami. Zapewniony odbiór odpadów selektywnych sprzed nieruchomości, jeśli jednak masz ich więcej lub nie wystawiłeś pojemników w dni odbioru śmieci, możesz przywieźć je do PSZOK.

Mieszkańcy Miasta Zduńska Wola, zgłaszając się  do PSZOK w celu oddania nadmiarowych ilości odpadów, zobowiązani są do okazania bieżącego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz do bezwzględnego stosowania się do obowiązującego Regulaminu PSZOK.

Osoby zgłaszające się do punktu PSZOK bez potwierdzenia wniesienia bieżącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą obsługiwane.

PSZOK przyjmuje odpady z domów i mieszkań, których nie wolno wyrzucać do śmietników lub są za duże, by zmieściły się w pojemniku.

Na Punkt mieszkańcy mogą zawieźć następujące rodzaje odpadów:

 • Odpady niebezpieczne, chemikalia (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, detergenty)
 • Przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki
 • Elektrośmieci (np. kompletny sprzęt RTV/AGD, żarówki, świetlówki,)
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Odpady wielokogabarytowe (np. meble, materace)
 • Opony (np. z samochodów osobowych, rowerów, motocykli)
 • Odpady budowlane i remontowe (np. gruz) – limit wynosi 500 kg/rok na mieszkanie lub dom
 • Odzież i tekstylia
 • Inne odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła czy bioodpady, których nie wyrzuciłeś do pojemników opróżnianych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzka 68/70.

Godziny pracy PSZOK w Zduńskiej Woli w 2022 roku:

 • wtorek: 14.00 – 17.00
 • środa: 14.00 – 17.00
 • czwartek: 14.00 – 17.00
 • sobota: 8.00 – 13.00
Przejdź do treści