Szukaj
Logo Miasta Zduńska Wola

Deklaracje śmieciowe

Gospodarowanie odpadami to obowiązek miasta. Realizuje go wybrana przez urząd firma. Opłaty za odbiór śmieci mieszkańcy płacą miastu, które rozlicza się z wykonawcą usługi. Dowiedz się więcej o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Możesz złożyć deklarację osobiście lub za pośrednictwem poczty, a jeśli masz profil zaufany – załatwić tę sprawę przez internet. Zgodnie z prawem, deklarację musisz złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania w domu pierwszego mieszkańca.

Pobierz z BIP aktualny druk deklaracji śmieciowej.

Po wypełnieniu i podpisaniu złóż go w Kancelarii Urzędu lub wyślij pocztą na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Jeśli masz profil zaufany, możesz złożyć deklarację przez internet.

Jeśli zmieniła się liczba mieszkańców w Twoim domu, musisz zaktualizować deklarację.

Pobierz z BIP aktualny druk deklaracji śmieciowej

Po wypełnieniu i podpisaniu złóż go w Kancelarii Urzędu lub wyślij pocztą na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Jeśli masz profil zaufany, możesz dokonać aktualizacji przez internet.

Skontaktuj się z nami, służymy Ci swoją pomocą.

  • Tel.: 43 825-02-79
  • Urząd Miasta, budynek nr 4, pokój nr 407

Deklarację o odpadach składa do administracji budynku właściciel mieszkania lub osoba je wynajmująca.  

Jesteś zobowiązany zaktualizować ją zawsze, gdy zmieni się liczba domowników. Opłata za odbiór śmieci naliczana jest bowiem miesięcznie od każdej osoby, zamieszkującej w gospodarstwie domowym.

Mieszkańcom budynków wielorodzinnych opłata śmieciowa wliczana jest do czynszu. Z miastem w ich imieniu rozlicza się administracja budynku. 

Przejdź do treści