Dodatek energetyczny

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nie będą rozpatrywane (zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn zm.).

Przejdź do treści