Dodatek energetyczny

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nie będą rozpatrywane (zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – Dz. U. z 2022 r. poz. 1). 

Sprawy dotyczące przyznania dodatku energetycznego wszczęte i niezakończone przed dniem 4 stycznia 2022 r. zostaną  rozpatrzone (zgodnie z art. 14 ustawy o dodatku osłonowym – Dz. U. z 2022 r. poz. 1 oraz przepisami  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).

Przejdź do treści